PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.       

Trải qua nhiều năm thành lập và phát triển, hiện tại ngành Giáo dục huyện Thanh Bình đang quản lý 55 cơ sở giáo dục trên địa bàn (gồm 17 trường Mầm non - Mẫu giáo, 26 trường Tiểu học, 12 trường Trung học cơ sở).

 

Trụ sở: QL 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3833 123
Email: 
pgd.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn 
Website: http://pgdthanhbinh.dongthap.edu.vn