Monday, 26/10/2020 - 19:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH
  • Thông báo về việc triệu tập ứng viên sát hạch viên chức
    | Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thông báo về việc triệu tập ứng viên sát hạch viên chức
  • Lịch công tác từ ngày 26-30/11/2018
    | Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
    Lịch công tác từ ngày 26-30/11/2018