Thursday, 04/06/2020 - 16:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH
Văn bản liên quan

V/v thông báo thời gian họp xét chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2018

Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực