Friday, 30/10/2020 - 04:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH

Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2020-2021

Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2020-2021

THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM ỌC 2020 - 2021

Thực hiện Công văn số 1173/SGDĐT-GDMN ngày 17/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp, Phòng GDĐT Thanh Bình đã tổ chức cho 26 người gồm 01 Lãnh đạo Phòng GDĐT Thanh Bình, 01 chuyên viên mầm non và 24 Cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến do Sở GDĐT triển khai.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra vào ngày 02/10/2020. Tham gia bồi dưỡng, cán bộ quản lý và giáo viên được tiếp thu và trao đổi chia sẻ các nội dung trọng tậm khi thực hiện nhiệm vụ năm học như:

- Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp Một;

- Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non;

- Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm xã hội phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non./.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng