Friday, 30/10/2020 - 06:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH

Tập huấn cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

Tập huấn cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN

VỀ PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÀM QUEN VỚI

ĐỌC VIÉT VÀ TOÁN CHO TRẺ MẦM NON

 

Thực hiện chương trình tiếp theo của Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam” tại Đồng Tháp. Ban Quản lý Dự án tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non thuộc dự án tại huyện Thanh Bình.

Ban Quản lý dự án tổ chức 2 lớp tập huấn diễn ra song song trong 04 ngày cùng thời gian, chia làm 2 đợt:

- Đợt 1: ngày 03, 04/10/2020

- Đợt 2: ngày 10, 11/10/2020

Lớp 1: tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình

Lớp 2: tại hội trường trường tiểu học Thị trấn 1, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Mỗi lớp có 42 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên của trường mầm non Bình Thành và các trường mẫu giáo: Tân Thạnh, An Phong, Tân Quới, Tân Hòa.

Trong chương trình tập huấn lần này, Dự án tập trung triển khai các nội dung sau:

- Giới thiệu về SCI (Save the Children International) và dự án;

- Giới thiệu về ELM, giới thiệu bộ công cụ và 7 cuốn sách;

- Làm quen với đọc viết (EL), kỹ năng làm quen với toán (EM);

- Chính sách an toàn cho trẻ em;

- Dạy học tích cực và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

          Đặc biệt, tham dự các đợt tập huấn có sự tham dự của các ông, bà là cán bộ của Tổ chức SCI và công chức của Sở GDĐT:

          * Đạo diện Sở Giáo dục Đồng Tháp

- Bà. Huỳnh Kim Vui Trưởng phòng MN Sở Giáo dục

          - Bà. Nguyễn Thị Trúc Giang Chuyên viên Phòng MN Sở Giáo dục

* Đại diện dự án SCI

- Bà. Hoàng Thị Minh Hằng Quản lý dự án SCI

- Bà. Nguyễn Thị Hoàng Ngân Cán bộ dự án SCI

- Bà. Trần Thị Thùy Dương Cán bộ dự án SCI

- Ông Trần An Dũng Cán bộ dự án SCI

- Ông Nghiêm Tuấn Anh Cán bộ dự án SCI

Một số hình hảnh hoạt động của lớp tập huấn