Thứ 2, 15/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022

UBND HUYỆN THANH BÌNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 10/TB-HĐTD                           Thanh Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức làm vic tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022

 

 

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Bình thông báo Danh sách các thi sinh đủ điều kiện, tiêu chun dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chc làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chc huyn Thanh Bình thông o triệu tập thí sinh đđiu kin dthi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc ti các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022 (m theo danh sách). Thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian thi tuyn vòng 2: lúc 07 giờ, ngày 28 tháng 7 năm 2022.

 

2. Đa điểm: Trường Trung hc cơ sThanh Bình (Quốc l30, khóm Tân

Đông B, thtrn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tnh Đồng Tháp).

 

3. Ni dung: thi viết, kiểm tra kiến thức của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 

4. Thông báo đưc đăng trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình (https://thanhbinh.dongthap.gov.vn).

 

u ý:

 

- Thí sinh phải mang theo giấy Chứng minh nhân n hoặc giấy ttùy thân có n ảnh;

 

- Nếu thí sinh vắng mt thì Hi đồng tuyển dụng không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại v sau.

 

Hội đồng tuyn dụng vn chc thông báo đến các thí sinh dtuyn đưc biết, đến dhti. Nếu có khó khăn, vướng mc đnghln hPhòng Ni vsđiện thoại

02773.833.214 đđược giải đáp./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT/UBND Huyện;

- Phòng Ni vụ, GD&ĐT;

- Cng TTĐT huyn;

- Thành viên HĐTD;

- Thí sinh trong danh sách;

- LĐVP, NC/UB;

- Lưu: VT, NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CHỦ TCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Phan Văn Phụng

                                         


Tác giả: Nguyễn Thanh Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 58
Tháng 08 : 1.407
Tháng trước : 1.706
Năm 2022 : 14.298
Năm trước : 32.979
Tổng số : 60.792