Thứ hai, 01/06/2020 - 19:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH
 • Lê Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   0932888124
  • Email:
   levanhuu78.pgd@gmail.com
 • Cao Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách TCCB, Kiểm tra
  • Điện thoại:
   0938461411
  • Email:
   caothuypgd@gmail.com
 • Tô Hải Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách XDCB
  • Điện thoại:
   0913750627
  • Email:
   tohaidang.pgd.thanhbinh@gmail.com
 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách Tiểu học
  • Điện thoại:
   0347660388
  • Email:
   tranhanh51@gmail.com
 • Phan Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách GDMN
  • Điện thoại:
   0359995329
  • Email:
   phuongcvmn.tbinh@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách hành chính tổng hợp
  • Điện thoại:
   0919582955
  • Email:
   nguyenthanhthien.pgd.tb@gmail.com
 • Lê Thị Thu Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0945670739
  • Email:
   cuctaivu.pgd@gmail.com