Friday, 15/11/2019 - 08:24|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH
 • Trần Văn Đậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919853599
  • Email:
   tranvandautb@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917129314
  • Email:
   nguyenhuuthuan79@gmail.com
 • Đỗ Phước Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0916220535
  • Email:
   dophuocvinhtb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung