Monday, 01/06/2020 - 20:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH
 • Nguyễn Hữu Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917129314
  • Email:
   nguyenhuuthuan79@gmail.com
 • Lý Bảo Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0907040263
  • Email:
   lbviet.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung