Trụ sở: QL 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3833 123
 Email: pgd.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn 
Website: http://pgdthanhbinh.dongthap.edu.vn

 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

       Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình có trụ sở tại khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thanh Bình có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp. Phòng Giáo dục và Đào tạo được thành lập vào năm 1975, với tên gọi Phòng Giáo dục huyện Tam Nông, đến tháng 10 năm 1984 chia huyện và đổi tên thành Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Bình, trải qua nhiều năm thành lập và phát triển, hiện tại ngành Giáo dục huyện đang quản lý 64 trường (19 trường mầm non - mẫu giáo, 32 trường tiểu học, 13 trường THCS).